Rerefencie

 

LokalitaReferencia
Bardejov NsP Bardejov - Prestavba skladov CO na ambulantnú starostlivosť
Belá nad Cirochou Belá nad Cirochou - splašková kanalizácia
Bratislava BA Kladnianska - novostavba obytného domu
Brezno OC Brezno - vonkajšia kanalizácia a vodovod, sadrokartonové konštrukcie, montáž obkladov a dlažieb
Čaňa TESCO EXPRESS Čaňa - stavebné úpravy objektu
Čierna Voda Čierna Voda - výstavba inžinierských sietí a spevnených plôch – výmoľ 2
Detva TESCO Detva - odkanalizovanie objektu, vodovodná a plynová prípojka
Dunajská Lužná Dunajská Lužná - výstavba inžinierských sietí pre 45 RD a 49 RD
Dunajská Streda TESCO Dunajská Streda - odkanalizovanie objektu, vodovodná a plynová prípojka
Fiľakovo OC Fiľakovo - vonkajšia kanalizácia a vodovod
Jasná Hotel Jasná - stavebné práce, vonkajšia kanalizácia a vodovod
Košice OC Galéria Košice - vstavanie eskalátorov do jestvujúceho objektu
Košice Múzeum Košice - rekonštrukčné práce
Košice Košice Čermeľ - rekonštrukcia polyfunkčného objektu
Košice Hasiči Košice - rekonštrukcia historickej fasády
Košice CASSOVAR Košice - Bauerneblov dom – novostavba
Levoča OC Levoča - vonkajšia kanalizácia a vodovod
Martin OC Martin - vonkajšia kanalzácia a vodovod, vsakovacie galérie
Medzilaborce Zateplenie BD Václavského ML - stavebné úpravy
Michalovce CASSPOS, a.s., závod ZEST - oprava strešné plášťa – výmena strešných panelov
Michalovce TESCO EXPRESS Michalovce - stavebné úpravy objektu
Olšovany Kanalizácia Olšovany - stavebné a zemné práce
Podhoroď Novostavba HO PZ Podhoroď - novostavba
Prešov Štátna vedecká knižnica PO - stavebné úpravy
Ružomberok GATE Ružomberok - vstavanie sociálnych zariadení do objektu skladov
Snina OC Snina - vonkajšia kanalizácia a vodovod, spevnené plochy a komunikácie, parkoviská, sadrokartonové konštrukcie, montáž obkladov a dlažieb
Snina NsP Snina – oprava podláh - výmena povlakových krytín
Snina Pneubell Snina - výstavba odstavných plôch – parkoviská
Snina ZŠ Budovateľská Snina - zateplenie objektu
Snina Pneubell Snina - odkanalizovanie spevnených plôch – odlučovač ropných látok
Snina Pneubell Snina - výstavba novej haly
Snina Hotel KAMEI Snina - výmena krytiny
Snina Potučko Snina - novostavba polyfunkčného objekt
Šarišské Michaľany Imuna Šarišské Michaľany - stavebné práce
Štrba Štrba – rekonštrukcia hotela SIPOX - prístavba s bazénom
Zvolen TESCO Zvolen - stavebné úpravy objektu