Rerefencie

 • GATE Ružomberok - vstavanie sociálnych zariadení do objektu skladov
 • OC Levoča - vonkajšia kanalizácia a vodovod
 • Hotel Jasná - stavebné práce, vonkajšia kanalizácia a vodovod
 • OC Fiľakovo - vonkajšia kanalizácia a vodovod
 • OC Martin - vonkajšia kanalzácia a vodovod, vsakovacie galérie
 • OC Brezno - vonkajšia kanalizácia a vodovod, sadrokartonové konštrukcie, montáž obkladov a dlažieb
 • OC Snina - vonkajšia kanalizácia a vodovod, spevnené plochy a komunikácie, parkoviská, sadrokartonové konštrukcie, montáž obkladov a dlažieb
 • OC Galéria Košice - vstavanie eskalátorov do jestvujúceho objektu
 • NsP Bardejov -  Prestavba skladov CO na ambulantnú starostlivosť
 • CASSPOS, a.s., závod ZEST - oprava strešné plášťa – výmena strešných panelov
 • NsP Snina – oprava podláh - výmena povlakových krytín
 • Pneubell Snina - výstavba odstavných plôch – parkoviská
 • ZŠ Budovateľská Snina - zateplenie objektu
 • Pneubell Snina - odkanalizovanie spevnených plôch – odlučovač ropných látok
 • Belá nad Cirochou - splašková kanalizácia
 • TESCO EXPRESS Čaňa - stavebné úpravy objektu
 • TESCO Zvolen - stavebné úpravy objektu
 • Kanalizácia Olšovany - stavebné a zemné práce
 • Pneubell Snina - výstavba novej haly
 • TESCO EXPRESS Michalovce - stavebné úpravy objektu
 • Hotel KAMEI Snina - výmena krytiny
 • Potučko Snina - novostavba polyfunkčného objekt
 • Štátna vedecká knižnica PO - stavebné úpravy
 • Múzeum Košice - rekonštrukčné práce
 • Galéria Košice - rekonštrukcia objektu
 • DOT COM Tesco Košice - výstavba nových priestorov
 • Zateplenie BD Petzvalova Košice - stavebné úpravy
 • Zateplenie BD Václavského ML - stavebné úpravy
 • Imuna Šarišské Michaľany - stavebné práce
 • Novostavba HO PZ Podhoroď - novostavba
 • TESCO Dunajská Streda - odkanalizovanie objektu, vodovodná a plynová prípojka
 • TESCO Detva - odkanalizovanie objektu, vodovodná a plynová prípojka
 • Štrba – rekonštrukcia hotela SIPOX - prístavba s bazénom
 • Košice Čermeľ - rekonštrukcia polyfunkčného objektu
 • Hasiči Košice - rekonštrukcia historickej fasády
 • Dunajská Lužná - výstavba inžinierských sietí pre 45 RD a 49 RD
 • Čierna Voda - výstavba inžinierských sietí a spevnených plôch – výmoľ 2
 • CASSOVAR Košice - Bauerneblov dom – novostavba
 • BA Kladnianska - novostavba obytného domu