Spevnené plochy a parkoviská

 

Čoraz väčším problém obcí a miest je parkovanie. Rastúci počet obyvateľov, ktorí disponujú autommobilmi je trendom posledných rokov. Vzhľadom na tento jav je potrebné vytvárať parkovacie miesta. Právny poriadok Slovenskej republiky nedefinuje pojem parkovisko, avšak vo všeobecnosti môžeme rozumieť parkovisko ako plochu určenú na parkovanie respektíve na odstavenie väčšieho počtu motorových i nemotorových vozidiel. Parkovisko je stavba, ktorá súčasťou dopravnej infraštruktúry mesta či obce.

Základný právny rámec fungovania parkovísk sa nachádza v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Hlavnou časťou parkoviska je spevnená plocha (asfaltová, betónová alebo dlažba).

Spoločnosť innovus ponúka výstavbu parkovísk, spevnených plôch, príjazdových plôch a pásov. 

Niekoľko z našich prác môžete nájsť vo fotogalérií.