Kanalizácia a vodovod

 

Kanalizácia je sústava technických zariadení slúžiaca na zachytávanie a odvádzanie odpadových vôd do čističiek odpadových vôd. Pomocou sústavy podzemných stôk a nadzemných objektov odvádza dažďové, domové a priemyselné odpadové vody, ktoré následne čistí na požadovanú hodnotu.

image

Kanalizácia sa skladá zo stôk rôzneho profilu, tieto stoky môžu byť zhotovené z rôznych materiálov ako sú betón, kamenina, PVC, liatina, a iné a z kanalizačných objektov(prípojky, vpusty, šachty, spádoviská, žumpy, prečerpávacie stanice, čistiarne odpadových vôd.

Vodovod je sústava aktívnych (čerpadlá) a pasívnych (vodovodné vedenie – rúry) prvkov slúžiacich na dopravu vody od jej spracovateľovi ku konečnému spotrebiteľovi.

Spoločnosť innovus s.r.o. Michalovce vám ponúka svoje dlhoročné skúsenosti pri stavbe kanalizácií a vodovodov. Ak máte zájem sa dozvedieť informácií o cenách prípadne iné špecifické informácie, neváhajte nás kontaktovať.

    

    

Zdroj: rigips.sk