Kanalizácie, vodovody, montáž sadrokartónov

aj to je v porfóliu našej stavebnej spoločnosť innovus s.r.o., ktorá je na slovenskom trhu od roku 2015. Stavebná firma vznikla na základe dlhoročných skúseností z podnikania v oblasti stavebníctva.

Projektovanie a výstavba domov, priemyselných budov, stavby občianskej vybavenosti, kanalizácie, vodovody, odrenážovanie objektov a stavebných plôch, výstavba spevnených plôch a parkovísk vo všetkých týchto oblastiach máme bohaté skúsenosti. 

Venujeme sa aj stavbám menej komplexného charakteru ako výstavba chodníkov, plotov, palisád, oporných múrov a rôzným doplnkovým stavebným úpravám.

Montáž sadrokartónových sien a stropov, vnútorné stierkovanie, pokládka dlažieb a obkladov to je naša ponuka prác v interiéri.

Stavebná firma innovus pôsobí na území celého Slovenska. Bližšie informácie o našej činnosti môžete nájsť v referenciách alebo fotogalérií.

Projektovanie stavieb

Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

Stavby na kľúč

Novostavby

Rekonštrukcie

Prístavby

Prípravné práce k realizácii stavby

Stavebné subdodávky

Vonkajšia kanalizácia a vodovod

Odrenážovanie objektov a stavebných plôch

Spevnené plochy a parkoviská

Sadrokartonové konštrukcie

Obklady a dlažby

Murárske práce

Zatepľovanie budov

Projektovanie stavieb

Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

innovus projektovanie

Stavby na kľúč

Novostavby

Rekonštrukcie

Prístavby

Prípravné práce k realizácii stavby

innovus stavba na kluc

Stavebné subdodávky

Vonkajšia kanalizácia a vodovod

Odrenážovanie objektov a stavebných plôch

Spevnené plochy a parkoviská

Sadrokartonové konštrukcie

Obklady a dlažby

Murárske práce

Zatepľovanie budov

innovus subdodavky